Atakom
Serena
girne belediyse
GRAND SAPHIRE

Meclis'te muhaceret affı dahil üç tasarı onaylandı

GÜNCEL 03.07.2024 - 19:58, Güncelleme: 03.07.2024 - 19:58
 

Meclis'te muhaceret affı dahil üç tasarı onaylandı

Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı oyçokluğuyla, Madalya ve Nişanlar Yasa Tasarısı oy birliğiyle Meclis Genel Kurulu'ndan geçti.
Meclis Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı sürüyor. Berova Maliye Bakanı Özdemir Berova, yasa tasarısının Meclis'ten geçeceğini, muhalefet ve bakanın konunun teknik detaylarıyla ilgili bilgi verdiğini, hükümetin bu yola çıkarken tek hedefinin Kıbrıs Türk halkı içinde KKTC’nin gençlerinin ev sahibi olma konusunda sıkıntılar yaşadığını belirtti. Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden hükümetin eksikliği giderme ve gençlerin sosyal konuta ulaşmasını sağlamayı amaçladığını dile getiren Berova, yasaların geçmesiyle önemli bir adım atılacağını dile getirdi. Berova, sosyal konutların avantajlarını sırlayarak, ailelerin devletin yarattığı bu olanaklarla genç ve sağlıklı nesiller yetiştirdiğini söyleyerek, KKTC genelinde yapılan sosyal konutların Derviş Eroğlu’nun zamanında gündeme gelerek hayat bulduğunu belirtti. KKTC’de yaşayan ev sahibi olmayan gençlerin ev sahibi olması amacıyla sosyal konutların inşa edileceğini dile getiren Berova, yasaların ve sosyal konutların hayırlı olmasını diledi. Yasa tasarısı 26 kabul ve 5 ret oyu olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Madalya ve Nişanlar Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi Ardından Madalya ve Nişanlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. İlk olarak Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, raporu okudu. Yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.  Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis daha sonra Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk raporu okudu. Solyalı İlk sözü alan CTP Milletvekili komite üyesi Ürün Solyalı, yasa tasarısının ülkedeki çok kişi tarafından heyecanla beklendiğini ancak af yasalarının tartışmalı yasalar olduğunu; afların, kayıtlarını doğru şekilde yerine getiren insanların adalet duygusunu zedelediğini belirtti. Solyalı, af çalışması yapılırken, kendi kusuru olmaksızın kaçak duruma düşenler, ayrı düşen aileler hariç tutularak, insan ticareti gibi noktalara karşı güçlü önlemler alınarak bu tasarının hazırlanması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını savundu. Verilerin komiteye doğru sayılarla iletilemediğini, kaç kişinin yasadan faydalanacağının komitede sunulmadığını ileri süren Solyalı, tasarının, hangi vizeyle gelmiş olursa olsun kaçak duruma düşenlerin affedildiği noktaya vardığını söyledi. Kaçak duruma düşen insan sayısının bilinemediğini söyleyen Solyalı, tasarının, hangi vizeyle gelirse cezaya, kaçağa düşenlerin çalışma hayatına dahil olmak koşuluyla affedilmesini içerdiğini belirtti. Solyalı, kaçağa düşenlerin sayısıyla ilgili bazı rakamlara değinerek, 100 binin üzerinde kaçak ya da işlemini yapmamış insan bulunduğunu, bunların kaçının ülkede olup olmadığının bilinmediğini söyledi. Hükümetin kaçak yaşamın getirdiği diğer dengesizliklerin aşılmasına yönelik adım atmadığını savunan Solyalı, mağduriyet yaratanlara yönelik de önlem almadıklarını iddia etti. İncirli CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Bu tasarının adı özrü kabahatinden büyük değişiklik yasa tasarısı olması lazım. Bu ‘biz kaçak hayatı denetleyemiyoruz’ demektir. Bu konunun insani boyutunu ayrı tutarak ekonomik ve sosyal etkileri iyi olmayacak” dedi. Hükümetin yasa dışı durumlara müdahale edemediğini, işini doğru yapanla yapmayan arasındaki adaletsizliği de sorun etmediğini savunan İncirli, yasal sorumlulukların yerine getirenlerle, yasal sorumluluklarını yerine getirmeyenler arasındaki haksız rekabeti hükümet hiç mi umursamıyor?” diye sordu. Yasa tasarısının yasa dışı göçü teşvik eden bir tasarı olduğunu savunan İncirli, Meclis'in her yıl af çıkardığını, hükümetin denetim yapmadığını, affın inandırıcılığının kalmadığını, aflar devam ettiği sürece ekonomik ve sosyal etkilerin zarar vereceğini ileri sürdü. Talat CTP Milletvekili Ongun Talat, devletin kaçak sorunuyla mücadele etme kapasitesi olmadığına yönelik sonucun kimseyi memnun etmediğini söyledi. Talat, komitede, "son defadır" denilen afların önüne nasıl geçileceği yönünde alınacak önlemleri sorduklarını ancak tatmin edici yanıtlar alınamadığını savundu. Af yasalarıyla esas uygulamanın af olduğunu söyleyen Talat, üniversite veya işverenlere yükümlülük yüklenmediği sürece afların devam edeceğini belirtti. Talat, işvereni veya acente tarafından mağdur edilen insanlar bulunduğunu, bunun engellenmesine yönelik önlem alınmadığını, yol haritası bulunmadığını söyledi. Talat, toplumun güven duygusunun zarar uğradığını savundu. Öztürkler UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, bir önceki af yasasının oy birliğiyle Meclis'ten geçirdiklerini, o dönem bir önceki aftan yararlanabilenlerin yararlanamayacağına yönelik maddeler koyduklarını kaydetti. Öztürkler, “17 yılda 11 af geçirildi, önemli olan aflara gerek kalmadan ne gibi çözümlerin alınması gerektiğidir” dedi. E-vize otomasyon sisteminin yürürlüğe girmesi, düzensiz göçle mücadele merkezinin de aktif ve doğru şekilde çalışması gerektiğini dile getiren Öztürkler, bunlar yürürlüğe girdiğinde daha doğru tespitler yapılabileceğini belirtti. Özdenefe Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, hükümeti eleştirerek, hükümetin ve Bakan Oğuz’un planlama yapmadan vizyonu olmadan yasa çalışmaları yaptığını savundu. Özdenefe, afların rutine bağlandığını kimsenin mevzuatı umursamadığını, hükümetin veri birikimi olmadan, yasalar çalışılmadan yasaları geçirmeye çalıştığını savundu. “Hakkınızı ve haddinizi aşarak af yasalarıyla ülkede yeni bir düzen inşa ediyorsunuz. Kıbrıs Türk halkı bu çatlak yapının altında kaldı” diyen Özdenefe, alınması gereken önlemlerin alınmadığını ileri sürdü. Özdenefe, af çıkarılmak istendiğini ancak bu alanda verilere sahip olunmadığını savundu. Çocukların, ailelerin mağdur olmasını kimsenin istemediğini söyleyen Özdenefe, ancak ülkede insan ticareti yapıldığını belirtti ve bunun önüne nasıl geçileceğini sordu. Özdenefe, rakam, veri ve alınacak önlemlerle ilgili bilgi verilmesini talep etti. Oğuz İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, UBP kurultayının Meclis çalışmalarını etkilemediğini, aksatmadığını belirtti. Oğuz, bugünkü yasaların normal tarih içinde olacağını gruplar arası mutabakatla bugüne alınmasına karar verildiğini belirtti. Ülkede afla bir menfaat sağladığını düşünmenin doğru olmadığını dile getiren Oğuz, af talebi geldiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın talebiyle konunun gündeme getirildiğini daha sonra başka değişiklikler yapıldığını söyledi. Ülkeye kayıtsız kimsenin gelemeyeceğini söyleyen Oğuz, yurt dışına çıkan ve cezası olanlara işveren bulmak kaydıyla ülkeye gelme şartı koyduklarını belirtti. Oğuz, tamamen kayıt altına almak ve aile bütünlüğü sağlamak amaçlandığını söyleyerek, ülkede kayıt dışı olmaması için çalıştıklarını kaydetti. Eğitim kurumlarıyla ilgili yükseköğretim kurumlarının hedef haline getirildiğini dile getiren Oğuz, üniversitelere öğrenci olarak gelen ancak eğitime devam etmeyenlerle ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi. Oğuz, e-vize ve düzensiz göç sisteminin aktif hale gelmesiyle verilerin elde edileceğini, kayıtlara erişileceğini belirtti. “Önüne gelen ülkemize giremiyor.” diyen Oğuz, muhaceretin sıkı denetim yaptığını belirtti. Oğuz, af konusunun siyasi yönü olmadığını, iş hayatının talebi üzerine yapıldığını kaydetti. Gardiyanoğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, katkı koyan herkese teşekkür etti. Yasanın devreye girmesiyle kayıt altına alınmanın işveren üzerinden yapılmasının sağlanacağını dile getiren Gardiyanoğlu, bununla birlikte verilerin elde edileceğini ifade etti. Gardiyanoğlu, afla birlikte, başvuracak kişilerin hangi firma üzerinden geldiği ve nasıl kaçağa düştüğü noktasında veri elde edileceğini söyledi. Yasa tasarısı, 25 kabul, 1 ret, 24 katılmayan olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.
Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı oyçokluğuyla, Madalya ve Nişanlar Yasa Tasarısı oy birliğiyle Meclis Genel Kurulu'ndan geçti.

Meclis Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı sürüyor.

Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, yasa tasarısının Meclis'ten geçeceğini, muhalefet ve bakanın konunun teknik detaylarıyla ilgili bilgi verdiğini, hükümetin bu yola çıkarken tek hedefinin Kıbrıs Türk halkı içinde KKTC’nin gençlerinin ev sahibi olma konusunda sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden hükümetin eksikliği giderme ve gençlerin sosyal konuta ulaşmasını sağlamayı amaçladığını dile getiren Berova, yasaların geçmesiyle önemli bir adım atılacağını dile getirdi.

Berova, sosyal konutların avantajlarını sırlayarak, ailelerin devletin yarattığı bu olanaklarla genç ve sağlıklı nesiller yetiştirdiğini söyleyerek, KKTC genelinde yapılan sosyal konutların Derviş Eroğlu’nun zamanında gündeme gelerek hayat bulduğunu belirtti.

KKTC’de yaşayan ev sahibi olmayan gençlerin ev sahibi olması amacıyla sosyal konutların inşa edileceğini dile getiren Berova, yasaların ve sosyal konutların hayırlı olmasını diledi.

Yasa tasarısı 26 kabul ve 5 ret oyu olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madalya ve Nişanlar Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Ardından Madalya ve Nişanlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. İlk olarak Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, raporu okudu. Yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Meclis daha sonra Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk raporu okudu.

Solyalı

İlk sözü alan CTP Milletvekili komite üyesi Ürün Solyalı, yasa tasarısının ülkedeki çok kişi tarafından heyecanla beklendiğini ancak af yasalarının tartışmalı yasalar olduğunu; afların, kayıtlarını doğru şekilde yerine getiren insanların adalet duygusunu zedelediğini belirtti.

Solyalı, af çalışması yapılırken, kendi kusuru olmaksızın kaçak duruma düşenler, ayrı düşen aileler hariç tutularak, insan ticareti gibi noktalara karşı güçlü önlemler alınarak bu tasarının hazırlanması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını savundu.

Verilerin komiteye doğru sayılarla iletilemediğini, kaç kişinin yasadan faydalanacağının komitede sunulmadığını ileri süren Solyalı, tasarının, hangi vizeyle gelmiş olursa olsun kaçak duruma düşenlerin affedildiği noktaya vardığını söyledi.

Kaçak duruma düşen insan sayısının bilinemediğini söyleyen Solyalı, tasarının, hangi vizeyle gelirse cezaya, kaçağa düşenlerin çalışma hayatına dahil olmak koşuluyla affedilmesini içerdiğini belirtti.

Solyalı, kaçağa düşenlerin sayısıyla ilgili bazı rakamlara değinerek, 100 binin üzerinde kaçak ya da işlemini yapmamış insan bulunduğunu, bunların kaçının ülkede olup olmadığının bilinmediğini söyledi.

Hükümetin kaçak yaşamın getirdiği diğer dengesizliklerin aşılmasına yönelik adım atmadığını savunan Solyalı, mağduriyet yaratanlara yönelik de önlem almadıklarını iddia etti.

İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Bu tasarının adı özrü kabahatinden büyük değişiklik yasa tasarısı olması lazım. Bu ‘biz kaçak hayatı denetleyemiyoruz’ demektir. Bu konunun insani boyutunu ayrı tutarak ekonomik ve sosyal etkileri iyi olmayacak” dedi.

Hükümetin yasa dışı durumlara müdahale edemediğini, işini doğru yapanla yapmayan arasındaki adaletsizliği de sorun etmediğini savunan İncirli, yasal sorumlulukların yerine getirenlerle, yasal sorumluluklarını yerine getirmeyenler arasındaki haksız rekabeti hükümet hiç mi umursamıyor?” diye sordu.

Yasa tasarısının yasa dışı göçü teşvik eden bir tasarı olduğunu savunan İncirli, Meclis'in her yıl af çıkardığını, hükümetin denetim yapmadığını, affın inandırıcılığının kalmadığını, aflar devam ettiği sürece ekonomik ve sosyal etkilerin zarar vereceğini ileri sürdü.

Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat, devletin kaçak sorunuyla mücadele etme kapasitesi olmadığına yönelik sonucun kimseyi memnun etmediğini söyledi.

Talat, komitede, "son defadır" denilen afların önüne nasıl geçileceği yönünde alınacak önlemleri sorduklarını ancak tatmin edici yanıtlar alınamadığını savundu.

Af yasalarıyla esas uygulamanın af olduğunu söyleyen Talat, üniversite veya işverenlere yükümlülük yüklenmediği sürece afların devam edeceğini belirtti.

Talat, işvereni veya acente tarafından mağdur edilen insanlar bulunduğunu, bunun engellenmesine yönelik önlem alınmadığını, yol haritası bulunmadığını söyledi.

Talat, toplumun güven duygusunun zarar uğradığını savundu.

Öztürkler

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, bir önceki af yasasının oy birliğiyle Meclis'ten geçirdiklerini, o dönem bir önceki aftan yararlanabilenlerin yararlanamayacağına yönelik maddeler koyduklarını kaydetti.

Öztürkler, “17 yılda 11 af geçirildi, önemli olan aflara gerek kalmadan ne gibi çözümlerin alınması gerektiğidir” dedi.

E-vize otomasyon sisteminin yürürlüğe girmesi, düzensiz göçle mücadele merkezinin de aktif ve doğru şekilde çalışması gerektiğini dile getiren Öztürkler, bunlar yürürlüğe girdiğinde daha doğru tespitler yapılabileceğini belirtti.

Özdenefe

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, hükümeti eleştirerek, hükümetin ve Bakan Oğuz’un planlama yapmadan vizyonu olmadan yasa çalışmaları yaptığını savundu.

Özdenefe, afların rutine bağlandığını kimsenin mevzuatı umursamadığını, hükümetin veri birikimi olmadan, yasalar çalışılmadan yasaları geçirmeye çalıştığını savundu.

“Hakkınızı ve haddinizi aşarak af yasalarıyla ülkede yeni bir düzen inşa ediyorsunuz. Kıbrıs Türk halkı bu çatlak yapının altında kaldı” diyen Özdenefe, alınması gereken önlemlerin alınmadığını ileri sürdü.

Özdenefe, af çıkarılmak istendiğini ancak bu alanda verilere sahip olunmadığını savundu.

Çocukların, ailelerin mağdur olmasını kimsenin istemediğini söyleyen Özdenefe, ancak ülkede insan ticareti yapıldığını belirtti ve bunun önüne nasıl geçileceğini sordu.

Özdenefe, rakam, veri ve alınacak önlemlerle ilgili bilgi verilmesini talep etti.

Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, UBP kurultayının Meclis çalışmalarını etkilemediğini, aksatmadığını belirtti.

Oğuz, bugünkü yasaların normal tarih içinde olacağını gruplar arası mutabakatla bugüne alınmasına karar verildiğini belirtti.

Ülkede afla bir menfaat sağladığını düşünmenin doğru olmadığını dile getiren Oğuz, af talebi geldiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın talebiyle konunun gündeme getirildiğini daha sonra başka değişiklikler yapıldığını söyledi.

Ülkeye kayıtsız kimsenin gelemeyeceğini söyleyen Oğuz, yurt dışına çıkan ve cezası olanlara işveren bulmak kaydıyla ülkeye gelme şartı koyduklarını belirtti.

Oğuz, tamamen kayıt altına almak ve aile bütünlüğü sağlamak amaçlandığını söyleyerek, ülkede kayıt dışı olmaması için çalıştıklarını kaydetti.

Eğitim kurumlarıyla ilgili yükseköğretim kurumlarının hedef haline getirildiğini dile getiren Oğuz, üniversitelere öğrenci olarak gelen ancak eğitime devam etmeyenlerle ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi.

Oğuz, e-vize ve düzensiz göç sisteminin aktif hale gelmesiyle verilerin elde edileceğini, kayıtlara erişileceğini belirtti.

“Önüne gelen ülkemize giremiyor.” diyen Oğuz, muhaceretin sıkı denetim yaptığını belirtti.

Oğuz, af konusunun siyasi yönü olmadığını, iş hayatının talebi üzerine yapıldığını kaydetti.

Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yasanın devreye girmesiyle kayıt altına alınmanın işveren üzerinden yapılmasının sağlanacağını dile getiren Gardiyanoğlu, bununla birlikte verilerin elde edileceğini ifade etti.

Gardiyanoğlu, afla birlikte, başvuracak kişilerin hangi firma üzerinden geldiği ve nasıl kaçağa düştüğü noktasında veri elde edileceğini söyledi.

Yasa tasarısı, 25 kabul, 1 ret, 24 katılmayan olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve zirvekibris.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.