Atakom
Serena
MERIT

Sağlık Bakanlığı: Acil Durum Hastanesi ek binası tam teşekküllü bir hastane

GÜNCEL 24.11.2022 - 11:54, Güncelleme: 24.11.2022 - 11:54
 

Sağlık Bakanlığı: Acil Durum Hastanesi ek binası tam teşekküllü bir hastane

Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin, yerleşkesi içerisinde bulunan tüm yapılarıyla (Onkoloji Binası, Poliklinik Binası, Ayaktan tanı Merkezi) ve Acil Durum Hastanesi ek binası ile bir bütün olduğunu vurguladı.
Acil Durum Hastanesi ek binasının kurulduğu ilk günden itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimliğine bağlı olduğunu ifade eden Bakanlık, Acil Durum Hastanesi ek binasının tam teşekküllü bir hastane olduğunu kaydetti. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, Çocuk Yoğun Bakım Servisi, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi, Çocuk Acil Servisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinin, Acil Durum Hastanesi ek binasında faaliyet göstermesiyle, hızlı, özerk ve etkin sağlık hizmeti verilmesinin amaçlandığını belirten Bakanlık, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde boşaltılacak olan Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Birimlerinin, erişkin yoğun bakım hizmetlerine kazandırılacağına dikkat çekti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde pandemi süresince Covid-19 hastalarına Acil Durum Hastanesi ek binasında hizmet verildiği belirtilerek, şöyle devam edildi: “Bilindiği üzere dünyada birçok yerde hastaneler birden fazla bina, merkez ve birim içermektedir. Yıllar içerisinde artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ek binalar yapılması gerekmiştir. Covid-19’a bağlı hastane yatışlarının son dönemde azalmasıyla Acil Durum Hastanesi ek binasının da genel sağlık sistemine eklenmesi kararı alınmıştır.” Acil Durum Hastanesi olarak isimlendirilen ek binanın Dr. Burhan Nalbantoğlu’na ait bir bina olduğunun altı çizilen açıklamada, Acil Durum Hastanesi’nin kurulduğu ilk günden itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimliğine bağlı olduğu kaydedildi. -“Acil Durum Hastanesi ek binası tam teşekküllü bir hastane” Acil Durum Hastanesi ek binasının 24 yoğun bakım yatağı, 100 hasta yatağı, 6 ameliyathane ve görüntüleme merkezi (MRI, BT, Doppler, USG ve Anjiyografi Ünitesi) ile tam teşekkülü bir hastane olduğu vurgulanan açıklamada, hastanede 24 saat boyunca yoğun bakım ve ameliyathane hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli organizasyonun yapıldığı kaydedildi. -“Yoğun bakım sevklerine 80 Milyon TL” Sevklerin büyük bir kısmını oluşturan yoğun bakım sevklerinin (2022 bütçesinde 80 Milyon TL) ve birçok ameliyat randevusuna verilen sürelerin uzun olmasının ve çocuk hastaların acilde erişkenlerle birlikte hizmet alıyor olmasının Acil Durum Hastanesi ek binasını bu amaçlarla kullanmayı zorunlu hale getirdiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “Bu amaçla Çocuk Acil Servisi, Yenidoğan Yoğun Bakım Servis, Çocuk Yoğun Bakım Servisi Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yandal poliklinikleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Üroloji Servisi, Göz Hastalıkları Servisinin bu binada faaliyete geçmesine karar verilmiştir.” Açıklamada, böylelikle hem halkın daha kaliteli hizmet alması hem de devletin kasasının külfetten kurtulmasının sağlanacağı belirtildi. Acil Durum Hastanesi ek binasının pandemi amaçlı hizmete açıldığı zaman tam teşekküllü bir hastane olarak açıldığı ve yoğun bakım servisi ve diğer servislerinin faaliyete geçirilmesi için personel istihdamı yapıldığı ifade edilen açıklamada, pandemiden bugüne ihtiyaca göre personel alımına devam edildiği vurgulandı. Kadın ve Doğum Hastalıkları Servisi, Anestezi ve Reanimasyon servisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi çalışanları ile toplantılar yapıldığı belirtilen açıklamada, onların önerileri doğrultusunda gerekli tıbbi cihaz ve personel istihdamına da devam edildiği vurgulandı. -“Randevu süreleri 4 aydan birkaç haftaya kısaldı” Haziran ayından itibaren Üroloji ve Göz Hastalıkları Servislerinin, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı Acil Durum Hastanesi ek binasında faaliyete başladığı hatırlatılan açıklamada, böylelikle Üroloji ve Göz Hastalıkları Bölümlerinin ameliyat randevu sürelerinin 4 aydan birkaç haftaya kısaldığına dikkat çekildi. Ayrıca ana binadaki ameliyathanelerin rahatlamasıyla diğer branşların ameliyat randevu sürelerinin de kısaldığı ifade edilen açıklamada, Acil Durum Hastanesi ek binasında radyoloji görüntüleme hizmetlerinin açılmasıyla bu hizmetlere yönelik verilen randevuların 2 aydan 3-4 haftaya kısaltıldığı, aynı zamanda Anjiyografi Ünitesinin de girişimsel radyoloji işlemleri için hizmete başladığı kaydedildi. -“Hızlı, özerk ve etkin sağlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor” Açıklamada, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, Çocuk Yoğun Bakım Servisi, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi, Çocuk Acil Servisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinin bu ek binada faaliyet göstermesiyle her iki branş dallarına hızlı, özerk ve etkin sağlık hizmeti verilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Ayrıca Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde boşaltılacak olan Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Birimlerinin, erişkin yoğun bakım hizmetlerine kazandırılabileceği vurgulanan açıklamada, boşalan diğer servislerin ise hastanenin sıkışan ve yoğunluğu olan diğer birimleri tarafından kullanılabileceği kaydedildi. Açıklamada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimlerinin Acil Durum Hastanesi ek binasında faaliyet göstermesiyle bu hastalara özerk ve etkin hizmet verilebileceğinin altı çizildi. Özellikle çocuk hastalıkları birimlerinin taşınmasının Çocuk Acil Servisinin ayrılması açısından önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, dünyada da Çocuk Acil Servislerinin ayrı olduğuna vurgu yapıldı. Acil Servise her türlü vakanın müracaat ettiğine de işaret edilen açıklamada, herhangi bir nedenle Acil Servise başvurulduğunda çocukların travmatik manzaralara şahit olabilecekleri ve psikolojilerinin etkilenebileceği ifade edildi. Bunun yanı sıra uzun süre beklemenin önüne geçebilmek adına da Acil Durum Hastanesi’nin Acil Servisinin Çocuk Acil Servisi olarak kullanılacağı kaydedilen açıklamada, bu çerçevede ana binanın yükünün hafifleyeceği, ayrıca çocuklara çok daha sağlıklı ve hızlı sağlık hizmeti sunulacağına vurgu yapıldı. -Çocuk hastalıkları ile ilgili sağlık hizmetleri yarından itibaren Acil Durum Hastanesi ek binasında verilecek Açıklamada yarın saat 08.00’den itibaren Çocuk Acil Servis, Çocuk Poliklinikleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’ne başvuran hastalarla ilgili sağlık hizmetlerinin, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı Acil Durum Hastanesi ek binasında verileceğine dikkat çekildi.
Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin, yerleşkesi içerisinde bulunan tüm yapılarıyla (Onkoloji Binası, Poliklinik Binası, Ayaktan tanı Merkezi) ve Acil Durum Hastanesi ek binası ile bir bütün olduğunu vurguladı.

Acil Durum Hastanesi ek binasının kurulduğu ilk günden itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimliğine bağlı olduğunu ifade eden Bakanlık, Acil Durum Hastanesi ek binasının tam teşekküllü bir hastane olduğunu kaydetti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, Çocuk Yoğun Bakım Servisi, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi, Çocuk Acil Servisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinin, Acil Durum Hastanesi ek binasında faaliyet göstermesiyle, hızlı, özerk ve etkin sağlık hizmeti verilmesinin amaçlandığını belirten Bakanlık, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde boşaltılacak olan Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Birimlerinin, erişkin yoğun bakım hizmetlerine kazandırılacağına dikkat çekti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde pandemi süresince Covid-19 hastalarına Acil Durum Hastanesi ek binasında hizmet verildiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

“Bilindiği üzere dünyada birçok yerde hastaneler birden fazla bina, merkez ve birim içermektedir. Yıllar içerisinde artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ek binalar yapılması gerekmiştir. Covid-19’a bağlı hastane yatışlarının son dönemde azalmasıyla Acil Durum Hastanesi ek binasının da genel sağlık sistemine eklenmesi kararı alınmıştır.”

Acil Durum Hastanesi olarak isimlendirilen ek binanın Dr. Burhan Nalbantoğlu’na ait bir bina olduğunun altı çizilen açıklamada, Acil Durum Hastanesi’nin kurulduğu ilk günden itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimliğine bağlı olduğu kaydedildi.

-“Acil Durum Hastanesi ek binası tam teşekküllü bir hastane”

Acil Durum Hastanesi ek binasının 24 yoğun bakım yatağı, 100 hasta yatağı, 6 ameliyathane ve görüntüleme merkezi (MRI, BT, Doppler, USG ve Anjiyografi Ünitesi) ile tam teşekkülü bir hastane olduğu vurgulanan açıklamada, hastanede 24 saat boyunca yoğun bakım ve ameliyathane hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli organizasyonun yapıldığı kaydedildi.

-“Yoğun bakım sevklerine 80 Milyon TL”

Sevklerin büyük bir kısmını oluşturan yoğun bakım sevklerinin (2022 bütçesinde 80 Milyon TL) ve birçok ameliyat randevusuna verilen sürelerin uzun olmasının ve çocuk hastaların acilde erişkenlerle birlikte hizmet alıyor olmasının Acil Durum Hastanesi ek binasını bu amaçlarla kullanmayı zorunlu hale getirdiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Bu amaçla Çocuk Acil Servisi, Yenidoğan Yoğun Bakım Servis, Çocuk Yoğun Bakım Servisi Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yandal poliklinikleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Üroloji Servisi, Göz Hastalıkları Servisinin bu binada faaliyete geçmesine karar verilmiştir.”

Açıklamada, böylelikle hem halkın daha kaliteli hizmet alması hem de devletin kasasının külfetten kurtulmasının sağlanacağı belirtildi.

Acil Durum Hastanesi ek binasının pandemi amaçlı hizmete açıldığı zaman tam teşekküllü bir hastane olarak açıldığı ve yoğun bakım servisi ve diğer servislerinin faaliyete geçirilmesi için personel istihdamı yapıldığı ifade edilen açıklamada, pandemiden bugüne ihtiyaca göre personel alımına devam edildiği vurgulandı.

Kadın ve Doğum Hastalıkları Servisi, Anestezi ve Reanimasyon servisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi çalışanları ile toplantılar yapıldığı belirtilen açıklamada, onların önerileri doğrultusunda gerekli tıbbi cihaz ve personel istihdamına da devam edildiği vurgulandı.

-“Randevu süreleri 4 aydan birkaç haftaya kısaldı”

Haziran ayından itibaren Üroloji ve Göz Hastalıkları Servislerinin, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı Acil Durum Hastanesi ek binasında faaliyete başladığı hatırlatılan açıklamada, böylelikle Üroloji ve Göz Hastalıkları Bölümlerinin ameliyat randevu sürelerinin 4 aydan birkaç haftaya kısaldığına dikkat çekildi.

Ayrıca ana binadaki ameliyathanelerin rahatlamasıyla diğer branşların ameliyat randevu sürelerinin de kısaldığı ifade edilen açıklamada, Acil Durum Hastanesi ek binasında radyoloji görüntüleme hizmetlerinin açılmasıyla bu hizmetlere yönelik verilen randevuların 2 aydan 3-4 haftaya kısaltıldığı, aynı zamanda Anjiyografi Ünitesinin de girişimsel radyoloji işlemleri için hizmete başladığı kaydedildi.

-“Hızlı, özerk ve etkin sağlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor”

Açıklamada, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, Çocuk Yoğun Bakım Servisi, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi, Çocuk Acil Servisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinin bu ek binada faaliyet göstermesiyle her iki branş dallarına hızlı, özerk ve etkin sağlık hizmeti verilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Ayrıca Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde boşaltılacak olan Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Birimlerinin, erişkin yoğun bakım hizmetlerine kazandırılabileceği vurgulanan açıklamada, boşalan diğer servislerin ise hastanenin sıkışan ve yoğunluğu olan diğer birimleri tarafından kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimlerinin Acil Durum Hastanesi ek binasında faaliyet göstermesiyle bu hastalara özerk ve etkin hizmet verilebileceğinin altı çizildi.

Özellikle çocuk hastalıkları birimlerinin taşınmasının Çocuk Acil Servisinin ayrılması açısından önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, dünyada da Çocuk Acil Servislerinin ayrı olduğuna vurgu yapıldı.

Acil Servise her türlü vakanın müracaat ettiğine de işaret edilen açıklamada, herhangi bir nedenle Acil Servise başvurulduğunda çocukların travmatik manzaralara şahit olabilecekleri ve psikolojilerinin etkilenebileceği ifade edildi. Bunun yanı sıra uzun süre beklemenin önüne geçebilmek adına da Acil Durum Hastanesi’nin Acil Servisinin Çocuk Acil Servisi olarak kullanılacağı kaydedilen açıklamada, bu çerçevede ana binanın yükünün hafifleyeceği, ayrıca çocuklara çok daha sağlıklı ve hızlı sağlık hizmeti sunulacağına vurgu yapıldı.

-Çocuk hastalıkları ile ilgili sağlık hizmetleri yarından itibaren Acil Durum Hastanesi ek binasında verilecek

Açıklamada yarın saat 08.00’den itibaren Çocuk Acil Servis, Çocuk Poliklinikleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’ne başvuran hastalarla ilgili sağlık hizmetlerinin, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı Acil Durum Hastanesi ek binasında verileceğine dikkat çekildi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve zirvekibris.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.